Grata Novitas logo
Zorgeloos
zaken doen,
zorgeloos
zorg verlenen,
zorgeloos
ZZP'er zijn.
Zorgprojecten

Je hebt een (innovatief) idee over een te ontwikkelen project in de zorg.
Bijvoorbeeld:
• Een wonen -en zorgproject
• Herbestemming in het kader van een wonen -en zorgproject
• Een innovatie in de zorg
• Ondersteuning bij subsidieaanvragen m.b.t. innovatief idee.Je wilt graag de haalbaarheid van het project in kaart brengen om vast te stellen of de ontwikkeling ervan succesvol zou kunnen zijn. Een haalbaarheidsonderzoek is noodzakelijk.
Er moet bijvoorbeeld gekeken worden naar de wet -en regelgeving, het draagvlak, het beleid van de gemeente, de eisen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de mogelijkheden tot het verkrijgen van subsidies, de financiering van het project etc.

Een haalbaarheidsonderzoek kan inzicht bieden in de mogelijkheden, de beperkingen, de benodigde investeringen, de kosten, het eventueel te behalen rendement en de eventuele risico's van het project. Ik kan bij deze initiatieffase (en evt. daarna) ondersteunen. Ik denk mee over opties, co-financiering en ik bied ondersteuning bij het aanvragen van budgetten. In het verlengde hiervan kan ik de subsidieaanvraag voorbereiden.

Een haalbaarheidsonderzoek en/of subsidieaanvraag is maatwerk; elk projectidee anders.
Neem daarom contact met mij op voor meer informatie ten aanzien van een specifiek idee.


Grafische vormgeving: Studio DanielC